بنابر نامه رسمي فدراسيون و ابلاغ رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام هرگونه اعزام به مسابقات خارجي توسط زيرمجموعه بدون مجوز شوراي برون مرزي غير قانوني بوده و احكام آن فاقد اعتبار است.  
به گزارش سایت هیئت بدنسازی و پرورش اندام جلسه رؤسای حوزه های استان تهران با حضور هیئت رئیسه، رؤسای کمیته های تخصصی و برخی از پیشکسوتان این رشته در سالن جلسات ویژه برج میلاد برگزار شد.
به گزارش سایت هیئت بدنسازی و پرورش اندام جلسه رؤسای حوزه های استان تهران با حضور هیئت رئیسه، رؤسای کمیته های تخصصی و برخی از پیشکسوتان این رشته در سالن جلسات ویژه برج میلاد برگزار شد.   رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان تهران در ابتدای این جلسه  ضمن خیرمقدم، تبریک پیشاپیش عید مبعث و بیان چند روایت از سیره معنوی زند