نایب رییس هیات بدنسازی استان تهران گفت: موسسات، باشگاه‌ها و شرکت‌هایی که قصد دارند بصورت تیمی‌در رقابت‌های قهرمانی استان تهران حضور یابد، باید 2 ساعت قبل از ثبت نام و شروع وزن کشی، اسامی‌نفرات خود را با امضای سرپرست به مسئول وزن‌کشی تحویل دهند.